Wing Tsun, Wing Chun

Wing Tsun Sebeobrana

Skutečný poklad čínského Kung-Fu! Jednoduchost, přímočarost a praktičnost jsou typickými vlastnostmi tohoto stylu. A právě díky nim je Wing Chun velmi efektivní v reálném boji, a to jak pro bezpečnostní složky, tak i pro civilní občany – ženy, muže, mladé i starší.

Než se pustíme do toho, o čem v základu Wing Tsun je, pojďme si nejprve vysvětlit různé mutace názvu tohoto bojového umění. Dnes je možné narazit na nejrůznější verze názvu tohoto stylu. Například Wing Tsun – který využíváme oficiálně my, nebo obecně známý Wing Chun, jsou však i Ving Tsun – který zavedl sám Ip Man a který dnes užívají jeho synové Ip Chun a Ip Chin. Pak se dá narazit na Wing Tjun, Wing Tzun atd. Různé organizace (většinou z marketingových důvodů) našli svůj způsob jak přepsat čínský název do západního jazyka, většinou angličtiny. Tímto si jakoby ohradily svůj způsob výuky a svou interpretaci systému. Ale mějme na paměti, že v Číně jsou pouze dvě verze názvu – 詠春拳 a 永春拳. Naší problematiky se týká ten první nápis. Ten druhý je spíše sesterské bojové umění, mající stejné kořeny, ale trochu jiný vývoj.  Ale to už je téma hodné zvláštního článku.

Wing Tsun se zaměřuje především na vnímavost k energii v pohybu a až potom na pohyb jako takový, nebo bojové techniky. Jde o velmi praktický a dynamický styl využívající ekonomičnost a účinnost pohybu.

V technikách Wing Tsun je kladen důraz spíše na praktičnost a efektivitu, než na estetiku nebo zdraví. Většina útoků je mířeno na citlivé části těla jako jsou krk, rozkrok, solar plexus nebo oči. Některé útoky jsou doslova fatální a nacvičují se pouze při využití ochranných pomůcek, popřípadě se procvičují velmi pomalu nebo v lehce pozměněných směrech (například čelo místo očí, horní část hrudníku, nebo klíční kost místo krku atd). Geometrie nám jasně udává, že nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je přímka. Proto se snažíme útočit po co nejrovnější trajektorii. Kryjeme centrální linii, a to tím, že po ní vedeme své útoky. Protivník ji tedy nemůže využít také a na naší straně je tak nesporná výhoda geometrických zákonů. Typické pro Wing Tsun je obrana vedená současně s útokem, to zkracuje čas a umožňuje lépe převzít iniciativu v boji.

„Buď jako voda“ říkával často Bruce Lee svým žákům a tento koncept měl právě z Wing Tsun . Někteří žáci Wing Tsun toto znají jako čtyři principy:

  1. Je-li cesta volná, jdi vpřed – pokud je obrana útočníka někde otevřená, není co řešit. Využij volné cesty a zaútoč.
  2. Není-li cesta volná, nalep se na překážku – zaútočili jste a útočník nastavil svou ruku. Co teď? Nestahujte svou ruku zpět, ale využijte kontaktu k tomu, abyste kontrolovali jeho záměr. Jak již bylo napsáno výše, zaměřujeme se na vnímavost v pohybech. Vaše ruka v této situaci přebírá úlohu vašich očí. Na to navazuje další princip:
  3. Je-li síla soupeře větší, podvol se – představme si, že útočník se v této situaci rozhodl svou ruku silně protlačit přes naši obranu, využijte kontaktu a ustupte mu z cesty vytočením, nebo úkrokem. S neustálým kontaktem ho jemně odkloníte, (nebo spíše se odkloníte vy od něj) ale s jemným protitlakem směrem k vašemu původnímu cíli útoku. Výsledek bude, že se cesta uvolní a vaše ruka doslova vystřelí směrem k cíli.
  4. Pokud soupeř ustupuje, jděte v před – rozhodne-li se soupeř ustoupit, například aby se zotavil a změnil svou strategii, vy okamžitě jdete za ním nedávajíc vzniknout mezery, kterou on potřebuje, a současně pokračujete v útoku. Přebíráte tak iniciativu a výsledek často vypadá, že soupeř od vás utíká a vy doslova běháte za ním :-)

V přírodě se takto chová voda. Teče tam, kde je volná cesta, jakmile narazí na překážku, nepoteče už zpátky. Zůstane u ní a obteče ji volným směrem. Jestli se překážka začne vzdalovat, voda se bude pohybovat s ní.

Samotné techniky ve Wing Tsun nejsou nijak těžké. Velmi těžké naopak je najít správnou míru mezi  uvolněností a průbojností (pevností) při použití těchto technik. K tomu slouží cvičení zvané Chi Sao, neboli lepící ruce. Zde se vyvíjejí taktilní (hmatové) reflexy, vnímavost, načasování, a již zmíněný balanc mezi sílou a uvolněností.

Legenda praví, že Wing Tsun vymyslela žena. A pokud tomu tak bylo, představte si, jak důmyslný tento systém musí být :-) Vždyť čínské ženy nejsou zrovna nejvybavenější po fyzické stránce. Systém je stavěný právě tak, aby sloužil vám a ne vy jemu. Jakmile jej pochopíte, stane se vaší součástí a bude vám sloužit bez ohledu na to, jakou máte svalovou hmotu, jak jste vysoký nebo jak jste starý. Jediné, co se v závislosti na zmíněných kritériích změní, je vaše strategie.